IResourceStreamFactory

IResourceStreamFactory interface

Definieert de methoden die nodig zijn voor het maken van een bron-URL, het instantiëren en vrijgeven van uitvoer HTML-bronstroom.

public interface IResourceStreamFactory

methoden

Naam Beschrijving
CreateResourceStream(int, Resource) Creëert de stream die wordt gebruikt om HTML-resourcegegevens te schrijven.
CreateResourceUrl(int, Resource) Maakt de URL voor HTML-bron.
ReleaseResourceStream(int, Resource, Stream) Geeft de stream vrij die is gemaakt doorCreateResourceStream methode.

Zie ook