VisioRenderingOptions

VisioRenderingOptions class

Οι επιλογές προβολής των αρχείων Visio που επεξεργάζονται έγγραφα.

public class VisioRenderingOptions

Κατασκευαστές

Ονομα Περιγραφή
VisioRenderingOptions() Αρχικοποιεί νέα παρουσία τουVisioRenderingOptions τάξη.

Ιδιότητες

Ονομα Περιγραφή
FigureWidth { get; set; } Το πλάτος, το ύψος του σχήματος θα υπολογιστεί αυτόματα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100.
RenderFiguresOnly { get; set; } Απόδοση μόνο ψηφίων Visio, όχι διαγράμματος.

Δείτε επίσης