VisioRenderingOptions

VisioRenderingOptions class

De weergaveopties voor Visio-bestanden die documenten verwerken.

public class VisioRenderingOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
VisioRenderingOptions() Initialiseert nieuw exemplaar vanVisioRenderingOptions klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
FigureWidth { get; set; } Figuurbreedte, hoogte wordt automatisch berekend. Standaardwaarde is 100.
RenderFiguresOnly { get; set; } Geef alleen Visio-figuren weer, geen diagram.

Zie ook