WordProcessingOptions

WordProcessingOptions class

Αυτές οι επιλογές απόδοσης σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε την εμφάνιση της εξόδου HTML/PDF/PNG/JPEG κατά την απόδοση εγγράφων του Word.

public class WordProcessingOptions

Κατασκευαστές

Ονομα Περιγραφή
WordProcessingOptions() Παρέχει επιλογές για την απόδοση εγγράφων επεξεργασίας κειμένου.

Ιδιότητες

Ονομα Περιγραφή
BottomMargin { get; set; } Η απόσταση (σε πόντους) μεταξύ του κάτω άκρου της σελίδας και του κάτω ορίου του σώματος κειμένου.
EnableOpenTypeFeatures { get; set; } Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί τον πυρήνα και άλλες λειτουργίες OpenType κατά την απόδοση αραβικών, εβραϊκών, ινδικών σεναρίων, λατινικών ή κυριλλικών σεναρίων.
LeftMargin { get; set; } Η απόσταση (σε σημεία) μεταξύ του αριστερού άκρου της σελίδας και του αριστερού ορίου του σώματος κειμένου.
PageSize { get; set; } Το μέγεθος της σελίδας εξόδου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναιUnspecified που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται ένα μέγεθος σελίδας σε ρυθμίσεις σελίδας (Ρύθμιση σελίδας). Κατά την απόδοση αρχείων HTM και HTML, το προεπιλεγμένο μέγεθος σελίδας ορίζεται σε Letter 792 x 612 points. Ως αποτέλεσμα, μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να μην χωράει στο πλαίσιο της σελίδας. Ορίστε ένα μεγαλύτερο μέγεθος σελίδας, π.χ.A3 για να χωρέσει το περιεχόμενο.
RenderTrackedChanges { get; set; } Ενεργοποιεί την απόδοση παρακολουθούμενων αλλαγών (αναθεωρήσεων).
RightMargin { get; set; } Η απόσταση (σε σημεία) μεταξύ της δεξιάς άκρης της σελίδας και του δεξιού ορίου του σώματος κειμένου.
TopMargin { get; set; } Η απόσταση (σε πόντους) μεταξύ του επάνω άκρου της σελίδας και του επάνω ορίου του σώματος κειμένου.

Παρατηρήσεις

Δείτε επίσης Απόδοση εγγράφων του Word ως αρχεία HTML, PDF ή εικόνας για περισσότερες λεπτομέρειες και αποσπάσματα κώδικα.

Δείτε επίσης