VisioRenderingOptions

VisioRenderingOptions class

Visio-filer som behandlar dokumentvyalternativ.

public class VisioRenderingOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
VisioRenderingOptions() Initierar ny instans avVisioRenderingOptions class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FigureWidth { get; set; } Figurbredd, höjd kommer att beräknas automatiskt. Standardvärdet är 100.
RenderFiguresOnly { get; set; } Återge endast Visio-figurer, inte ett diagram.

Se även