ReleasePageStream

ReleasePageStream delegate

Vertegenwoordigt een methode die de stream vrijgeeft die is gemaakt door deCreatePageStream delegeren.

public delegate void ReleasePageStream(int pageNumber, Stream pageStream);
Parameter Type Beschrijving
pageNumber Int32 Het paginanummer van een gegenereerd paginavoorbeeld.
pageStream Stream De stream met het gegenereerde paginavoorbeeld.

Zie ook