ReleasePageStream

ReleasePageStream delegate

Representerar en metod som släpper strömmen som skapats avCreatePageStream delegat.

public delegate void ReleasePageStream(int pageNumber, Stream pageStream);
Parameter Typ Beskrivning
pageNumber Int32 Sidnumret för en genererad förhandsvisning av sidan.
pageStream Stream Strömmen som innehåller den genererade förhandsvisningen av sidan.

Se även