ITextRedactionAnnotation

ITextRedactionAnnotation interface

Definieert eigenschappen voor tekstredactieannotatie

public interface ITextRedactionAnnotation : IFontColor, IPoints

Zie ook