GroupDocs.Annotation

De naamruimte biedt klassen om documenten te annoteren voor alle populaire documentindelingen.

Klassen

Klas Beschrijving
Annotator Vertegenwoordigt de hoofdklasse die het documentannotatieproces bestuurt.
AnnotatorSettings Definieert instellingen voor aanpassenAnnotator gedrag.
Document Vertegenwoordigt documenteigenschappen
FileType Informatie over bestand, zoals type, extensie, etc.
License Biedt methoden om de component te licentiëren. Meer informatie over licentieshier .
Metered Biedt methoden voor het toepassenGemeten licentie.

Interfaces

Koppel Beschrijving
IDocumentInfo Informatie over document