GroupDocs.Annotation.Models

De naamruimte biedt annotatiegegevensklassen.

Klassen

Klas Beschrijving
Reply Vertegenwoordigt annotatieantwoord.
User Vertegenwoordigt gebruikerseigenschappen.

Structuren

Structuur Beschrijving
PageInfo Vertegenwoordigt documentpagina-informatie.
Point Vertegenwoordigt punt.
Rectangle Vertegenwoordigt rechthoek.
TextLineInfo Vertegenwoordigt tekstregelinformatie.

Opsomming

Opsomming Beschrijving
BorderStyle Beschrijft de stijl van de annotatierand.
BoxStyle CheckBox-stijl
DocumentType Het type annotatiedocument
HorizontalAlignment Vertegenwoordigt annotaties horizontale uitlijningsstatus
PenStyle Penstijl
ResolutionQuality Resolutie Kwaliteit
Role Rol
RotationDocument Rotatie
VerticalAlignment Vertegenwoordigt annotaties verticale uitlijningsstatus