GroupDocs.Annotation.Models.AnnotationModels.Interfaces.Properties

De naamruimte biedt interfaces voor annotatie-eigenschappen.

Interfaces

Koppel Beschrijving
IAngle Definieert annotatierotatiehoek
IBackgroundColor Definieert annotatie achtergrondkleur
IBorderStyle Definieert annotatierandstijl
IBox Definieert annotatiepositie
IBoxStyle Definieert de stijl van het annotatievak
IFontColor Definieert de kleur van het lettertype van de annotatietekst
IFontFamily Definieert de lettertypefamilie van de annotatietekst
IFontSize Definieert lettergrootte van annotatietekst
IHorizontalAlignment Definieert annotatie horizontale uitlijning
IOpacity Definieert annotatie-dekking
IPenColor Definieert de kleur van de annotatiepen
IPenStyle Definieert penstijl voor aantekeningen
IPenWidth Definieert de breedte van de annotatiepen
IPoints Definieert annotatiepositie
ISvgPath Definieert annotatie svg padcoördinaten array
IText Definieert annotatietekst
ITextHorizontalAlignment Definieert annotatietekst horizontale uitlijning
ITextToReplace Definieert annotatietekst voor replace
IUrl Definieert annotatie link url
IVerticalAlignment Definieert annotatie verticale uitlijning