DocumentTableRelation

DocumentTableRelation class

Αντιπροσωπεύει μια σχέση γονέα-παιδιού μεταξύ δύοDocumentTable αντικείμενα.

public class DocumentTableRelation

Ιδιότητες

Ονομα Περιγραφή
ChildColumn { get; } Παίρνει τη θυγατρική στήλη αυτής της σχέσης.
ParentColumn { get; } Παίρνει τη γονική στήλη αυτής της σχέσης.

Δείτε επίσης