DocumentTableRelation

DocumentTableRelation class

Representerar en förälder-barn-relation mellan tvåDocumentTable objekt.

public class DocumentTableRelation

Egenskaper

namn Beskrivning
ChildColumn { get; } Hämtar den underordnade kolumnen för denna relation.
ParentColumn { get; } Hämtar den överordnade kolumnen för denna relation.

Se även