DocumentTableRelation

DocumentTableRelation class

Vertegenwoordigt een ouder-kindrelatie tussen tweeDocumentTable objecten.

public class DocumentTableRelation

Eigenschappen

Naam Beschrijving
ChildColumn { get; } Haalt de onderliggende kolom van deze relatie op.
ParentColumn { get; } Haalt de bovenliggende kolom van deze relatie op.

Zie ook