DocumentTableRelation

DocumentTableRelation class

İki kişi arasındaki üst-alt ilişkisini temsil ederDocumentTable nesneler.

public class DocumentTableRelation

Özellikleri

İsim Tanım
ChildColumn { get; } Bu ilişkinin alt sütununu alır.
ParentColumn { get; } Bu ilişkinin üst sütununu alır.

Ayrıca bakınız