RemoveAt

DocumentTableRelationCollection.RemoveAt method

Καταργεί τη σχέση στο καθορισμένο ευρετήριο από τη συλλογή.

public void RemoveAt(int index)
Παράμετρος Τύπος Περιγραφή
index Int32 Ο δείκτης της σχέσης για αφαίρεση.

Δείτε επίσης