RemoveAt

DocumentTableRelationCollection.RemoveAt method

Tar bort relationen vid det angivna indexet från samlingen.

public void RemoveAt(int index)
Parameter Typ Beskrivning
index Int32 Indexet för relationen som ska tas bort.

Se även