RemoveAt

DocumentTableRelationCollection.RemoveAt method

Belirtilen dizindeki ilişkiyi koleksiyondan kaldırır.

public void RemoveAt(int index)
Parametre Tip Tanım
index Int32 Kaldırılacak ilişkinin dizini.

Ayrıca bakınız