IDocumentInfo

IDocumentInfo interface

Interface voor de documentbeschrijvingseigenschappen.

public interface IDocumentInfo

Eigenschappen

Naam Beschrijving
PageCount { get; } Het aantal documentpagina’s.
Pages { get; } Definieert verzameling documentpagina’s.
Size { get; } Documentgrootte in bytes.
Type { get; } Haalt het bestandstype op.

Zie ook