GroupDocs.Merger

De naamruimte biedt klassen waarmee u documenten kunt samenvoegen en de documentstructuur kunt manipuleren (enkel document opsplitsen in meerdere documenten, documentpagina’s opnieuw ordenen of vervangen, paginaoriëntatie wijzigen, documentwachtwoord beheren en andere manipulaties uitvoeren) in een groot aantal ondersteunde documenttypen - PDF , DOCX/DOC, PPTX/PPT, XLSX/XLS, VSDX/VSD, ODT, ODS, ODP, HTML, EPUB en vele anderen.

Klassen

Klas Beschrijving
License Biedt methoden om de component te licentiëren. Meer informatie over licentieshier .
Merger Vertegenwoordigt de hoofdklasse die het proces voor het samenvoegen van documenten bestuurt.
MergerSettings Definieert instellingen voor aanpassenMerger gedrag.
Metered Biedt methoden voor het toepassenGemeten licentie.