GroupDocs.Merger.Logging

De naamruimte biedt klassen voor het aanpassen van logboekgedrag.

Klassen

Klas Beschrijving
ConsoleLogger Schrijft logberichten naar de console.

Interfaces

Koppel Beschrijving
ILogger Definieert de methoden die worden gebruikt om logboekregistratie uit te voeren.