IPageInfo

IPageInfo interface

Interface voor de eigenschappen van de paginabeschrijving.

public interface IPageInfo

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Height { get; } Krijgt paginahoogte in pixels bij conversie naar afbeelding.
Number { get; } Haalt het paginanummer op.
Visible { get; } Geeft aan of de pagina zichtbaar is of niet.
Width { get; } Krijgt paginabreedte in pixels bij conversie naar afbeelding.

Zie ook