GroupDocs.Merger.Exceptions

De naamruimte biedt verschillende klassen voor uitzonderingen.

Klassen

Klas Beschrijving
FileCorruptedException De uitzondering die optreedt wanneer het opgegeven bestand niet kan worden geladen omdat het lijkt te zijn beschadigd.
FileTypeNotSupportedException De uitzondering die optreedt wanneer het opgegeven bestandstype niet wordt ondersteund.
GroupDocsMergerException Vertegenwoordigt fouten die optreden tijdens documentverwerking.
IncorrectPasswordException De uitzondering die wordt gegenereerd wanneer het opgegeven wachtwoord onjuist is.
PasswordRequiredException De uitzondering die wordt gegenereerd wanneer een wachtwoord vereist is om het document te laden.