GroupDocsMergerException

GroupDocsMergerException class

Vertegenwoordigt fouten die optreden tijdens documentverwerking.

public class GroupDocsMergerException : Exception

Constructeurs

Naam Beschrijving
GroupDocsMergerException(string) Initialiseert een nieuw exemplaar van hetGroupDocsMergerException klasse.
GroupDocsMergerException(string, Exception) Initialiseert een nieuw exemplaar van hetGroupDocsMergerException klasse.

methoden

Naam Beschrijving
static GetException(Exception) Haalt de GroupDocs Merger-uitzondering op van de invoeruitzondering.

Zie ook