PasswordRequiredException

PasswordRequiredException class

De uitzondering die wordt gegenereerd wanneer een wachtwoord vereist is om het document te laden.

public class PasswordRequiredException : GroupDocsMergerException

Zie ook