GroupDocs.Merger.Logging

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att anpassa loggbeteende.

Klasser

Klass Beskrivning
ConsoleLogger Skriver loggmeddelanden till konsolen.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
ILogger Definierar metoderna som används för att utföra loggning.