GroupDocs.Merger

Namnutrymmet tillhandahåller klasser som låter dig slå samman dokument och manipulera dokumentstruktur (dela upp ett dokument till flera dokument, ordna om eller ersätta dokumentsidor, ändra sidorientering, hantera dokumentlösenord och utföra andra manipulationer) över ett stort antal dokumenttyper som stöds - PDF , DOCX/DOC, PPTX/PPT, XLSX/XLS, VSDX/VSD, ODT, ODS, ODP, HTML, EPUB och många andra.

Klasser

Klass Beskrivning
License Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten. Läs mer om licensieringhär .
Merger Representerar huvudklassen som styr dokumentsammanslagningsprocessen.
MergerSettings Definierar inställningar för anpassningMerger beteende.
Metered Tillhandahåller metoder för tillämpningUppmätt licens.