ReadOnlyListT

ReadOnlyList<T> class

Παρέχει μια αφηρημένη βασική κλάση για μια έντονα πληκτρολογημένη λίστα μόνο για ανάγνωση.

public class ReadOnlyList<T> : IList, IList<T>, IReadOnlyList<T>
Παράμετρος Περιγραφή
T Ο τύπος του στοιχείου.

Ιδιότητες

Ονομα Περιγραφή
Count { get; } Λαμβάνει τον αριθμό των στοιχείων που περιέχονται στη συλλογή.
IsReadOnly { get; } Λαμβάνει μια τιμή που υποδεικνύει εάν η συλλογή είναι μόνο για ανάγνωση.
Item { get; } Παίρνει το στοιχείο στο καθορισμένο ευρετήριο της συλλογής.

Μέθοδοι

Ονομα Περιγραφή
Contains(T) Καθορίζει εάν η συλλογή περιέχει ένα συγκεκριμένο στοιχείο.
GetEnumerator() Επιστρέφει έναν απαριθμητή που επαναλαμβάνεται μέσω μιας συλλογής.
IndexOf(T) Καθορίζει το ευρετήριο ενός συγκεκριμένου στοιχείου στη συλλογή.

Δείτε επίσης