ReadOnlyListT

ReadOnlyList<T> class

Kesinlikle yazılmış salt okunur bir liste için soyut bir temel sınıf sağlar.

public class ReadOnlyList<T> : IList, IList<T>, IReadOnlyList<T>
Parametre Tanım
T Elemanın türü.

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Koleksiyonda bulunan öğelerin sayısını alır.
IsReadOnly { get; } Koleksiyonun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır.
Item { get; } Koleksiyonda belirtilen dizindeki öğeyi alır.

yöntemler

İsim Tanım
Contains(T) Koleksiyonun belirli bir öğe içerip içermediğini belirler.
GetEnumerator() Koleksiyonda yinelenen bir numaralandırıcı döndürür.
IndexOf(T) Koleksiyondaki belirli bir öğenin dizinini belirler.

Ayrıca bakınız