PropertyTag

PropertyTag class

Αντιπροσωπεύει μια ετικέτα που χρησιμοποιείται για την επισήμανση ιδιοτήτων μεταδεδομένων.

public sealed class PropertyTag : IEquatable<PropertyTag>

Ιδιότητες

Ονομα Περιγραφή
Category { get; } Λαμβάνει την κατηγορία ετικέτας.

Μέθοδοι

Ονομα Περιγραφή
override Equals(object) Καθορίζει εάν το καθορισμένο αντικείμενο είναι ίσο με το τρέχον αντικείμενο.
Equals(PropertyTag) Υποδεικνύει εάν το τρέχον αντικείμενο είναι ίσο με άλλο αντικείμενο του ίδιου τύπου.
override GetHashCode() Εξυπηρετεί ως η προεπιλεγμένη συνάρτηση κατακερματισμού.
override ToString() Επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αντιπροσωπεύει το τρέχον αντικείμενο.
operator == Υποδεικνύει εάν δύο αντικείμενα του ίδιου τύπου είναι ίσα.
operator != Υποδεικνύει εάν δύο αντικείμενα του ίδιου τύπου δεν είναι ίσα.

Δείτε επίσης