PropertyTag

PropertyTag class

Vertegenwoordigt een tag die wordt gebruikt om metadata-eigenschappen te markeren.

public sealed class PropertyTag : IEquatable<PropertyTag>

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Category { get; } Haalt de tagcategorie op.

methoden

Naam Beschrijving
override Equals(object) Bepaalt of het opgegeven object gelijk is aan het huidige object.
Equals(PropertyTag) Geeft aan of het huidige object gelijk is aan een ander object van hetzelfde type.
override GetHashCode() Dient als de standaard hash-functie.
override ToString() Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.
operator == Geeft aan of twee objecten van hetzelfde type gelijk zijn.
operator != Geeft aan of twee objecten van hetzelfde type niet gelijk zijn.

Zie ook