PageImageArea

PageImageArea class

Şablon işlevine göre ayrıştırmada sayfadaki bir görüntüyü temsil etmek için kullanılan bir sayfa görüntü alanını veya görüntüler e-postalardan veya Zip arşivlerinden çıkarılmışsa bir görüntü ekini temsil eder.

public sealed class PageImageArea : PageArea

yapıcılar

İsim Tanım
PageImageArea(Stream, FileType, double) Yeni bir örneğini başlatır.PageImageArea sınıf.
PageImageArea(Stream, FileType, double, Page, Rectangle) Yeni bir örneğini başlatır.PageImageArea sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FileType { get; } Resmin biçimini alır.
Page { get; } Sayfa dizini ve sayfa boyutu gibi belge sayfası bilgilerini alır.
Rectangle { get; } Dikdörtgen alanı alır.
Rotation { get; } Görüntünün dönüş açısını alır.

yöntemler

İsim Tanım
GetImageStream() Görüntü akışını döndürür.
GetImageStream(ImageOptions) Görüntü akışını farklı bir biçimde döndürür.
Save(string) Görüntüyü dosyaya kaydeder.
Save(string, ImageOptions) Görüntüyü dosyaya farklı bir biçimde kaydeder.

Notlar

bir örneğiPageImageArea sınıf, aşağıdaki yöntemlerin dönüş değeri olarak kullanılır:

Oradaki kullanım örneklerine bakın.

Ayrıca bakınız