Save

Save(string)

Görüntüyü dosyaya kaydeder.

public void Save(string filePath)
Parametre Tip Tanım
filePath String Dosyanın yolu.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, görüntülerin dosyalara nasıl kaydedileceğini gösterir:

// Parser sınıfının bir örneğini oluşturun
using (Parser parser = new Parser(filePath))
{
  // Belgeden görüntüleri ayıklayın
  IEnumerable<PageImageArea> images = parser.GetImages();
  
  // Görüntü çıkarmanın desteklenip desteklenmediğini kontrol edin
  if (images == null)
  {
    Console.WriteLine("Page images extraction isn't supported");
    return;
  }

  // Görüntüler üzerinde yineleme
  foreach (PageImageArea image in images)
  {
    // Resmi dosyaya kaydet
    image.Save(Guid.NewGuid().ToString() + image.FileType.Extension);
  }
}

Ayrıca bakınız


Save(string, ImageOptions)

Görüntüyü dosyaya farklı bir biçimde kaydeder.

public void Save(string filePath, ImageOptions options)
Parametre Tip Tanım
filePath String Dosyanın yolu.
options ImageOptions Görüntüyü kaydetmek için kullanılan seçenekler.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, görüntülerin farklı bir biçimde dosyalara nasıl kaydedileceğini gösterir:

// Parser sınıfının bir örneğini oluşturun
using (Parser parser = new Parser(filePath))
{
  // Belgeden görüntüleri ayıklayın
  IEnumerable<PageImageArea> images = parser.GetImages();
  
  // Görüntü çıkarmanın desteklenip desteklenmediğini kontrol edin
  if (images == null)
  {
    Console.WriteLine("Page images extraction isn't supported");
    return;
  }

  // Resimleri PNG formatında kaydetmek için seçenekler oluşturun
  ImageOptions options = new ImageOptions(ImageFormat.Png);
  
  // Görüntüler üzerinde yineleme
  foreach (PageImageArea image in images)
  {
    // Resmi png dosyasına kaydedin
    image.Save(Guid.NewGuid().ToString() + ".png", options);
  }
}

Ayrıca bakınız