CreatePageStream

CreatePageStream delegate

Vertegenwoordigt de methode die een stream retourneert om paginavoorbeeldgegevens te schrijven.

public delegate Stream CreatePageStream(int pageNumber);
Parameter Type Beschrijving
pageNumber Int32 Paginanummer van een pagina om miniatuur te genereren

Winstwaarde

Stream om paginavoorbeeld te schrijven

Voorbeelden

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u een documentvoorbeeld krijgt met behulp vanPreviewOptions EnCreatePageStream delegeren.

  CreatePageStream createDelegate = delegate (int pageNumber)
  {
    var pagePath = System.IO.Path.Combine(@"C:\Temp", string.Format("page_{0}.png", pageNumber));
    return System.IO.File.Create(pagePath);
  };
  var previewOptions = new PreviewOptions(createDelegate);
  previewOptions.PreviewFormat = PreviewOptions.PreviewFormats.PNG;
  previewOptions.Height = 640;
  previewOptions.Width = 480;
  previewOptions.PageNumbers = new int[] { 1 };
  using (var redactor = new Redactor("C:\Temp\SourceFile.pdf"))
  {
    redactor.GeneratePreview(previewOptions);
  }

Zie ook