PdfComplianceLevel

PdfComplianceLevel enumeration

Vertegenwoordigt een lijst met ondersteunde PDF-nalevingsniveaus.

public enum PdfComplianceLevel

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
Auto 0 Het uitvoerbestand voldoet standaard aan de PDF/A-1b-standaard.
PdfA1a 1 Het uitvoerbestand voldoet aan de PDF/A-1a-standaard.

Opmerkingen

Kom meer te weten

Zie ook