RedactorSettings

RedactorSettings class

Vertegenwoordigt redactie-instellingen, waardoor het redactieproces kan worden aangepast.

public class RedactorSettings

Constructeurs

Naam Beschrijving
RedactorSettings() Initialiseert een nieuwe instantie van de klasse RedactorSettings.
RedactorSettings(ILogger) Initialiseert een nieuwe instantie van de klasse RedactorSettings met een gegeven ILogger-instantie.
RedactorSettings(IOcrConnector) Initialiseert een nieuwe instantie van de klasse RedactorSettings met een gegeven IOcrConnector-instantie.
RedactorSettings(IRedactionCallback) Initialiseert een nieuwe instantie van de klasse RedactorSettings met een gegeven IRedactionCallback-instantie.
RedactorSettings(ILogger, IRedactionCallback) Initialiseert een nieuwe instantie van de RedactorSettings-klasse met gegeven ILogger- en IRedactionCallback-instanties.
RedactorSettings(ILogger, IRedactionCallback, IOcrConnector) Initialiseert een nieuwe instantie van de klasse RedactorSettings met gegeven ILogger-, IRedactionCallback- en IOcrConnector-instanties.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Logger { get; set; } Haalt of stelt een instantie van een klasse in, implementerendILogger , dat wordt gebruikt voor het vastleggen van gebeurtenissen en fouten.
OcrConnector { get; set; } Haalt of stelt een instantie van een klasse in, implementerendIOcrConnector koppel.
RedactionCallback { get; set; } Haalt of stelt een instantie van een klasse in, implementerendIRedactionCallback .

Opmerkingen

Kom meer te weten

Zie ook