ILogger

ILogger interface

Definieert de interface van een logger die kan worden gebruikt voor het loggen van gebeurtenissen en fouten tijdens het redactieproces.

public interface ILogger

methoden

Naam Beschrijving
Error(string) Registreert een fout die is opgetreden tijdens het redactieproces.
Trace(string) Registreert een gebeurtenis die plaatsvond tijdens het redactieproces.
Warning(string) Registreert een waarschuwing die is opgetreden tijdens het redactieproces.

Opmerkingen

Kom meer te weten

Zie ook