GroupDocs.Search.Events

Namnutrymmet tillhandahåller klasser av händelseargument.

Klasser

Klass Beskrivning
BaseIndexEventArgs Representerar basklassen för händelseargument.
EventHub Tillhandahåller indexhändelser för prenumeration.
FileIndexingEventArgs Representerar argument för händelsen av en dokumentindexeringsstart.
ImagePreparingEventArgs Representerar argument för händelsen av en bild som förbereder start.
IndexErrorEventArgs Representerar argument för händelsen av ett indexfel.
OperationFinishedEventArgs Representerar argument för händelsen där indexeringsoperationen är klar.
OperationProgressEventArgs Representerar argument för händelsen där indexeringsåtgärdens förlopp uppdateras.
PasswordRequiredEventArgs Representerar argument för händelsen som inträffar när dokument som skyddas av ett lösenord indexeras.
SearchPhaseEventArgs Representerar argument för händelser som ändras i sökfasen.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
OperationType Representerar en indexoperationstyp.
SearchPhase Representerar sökfaserna.