GroupDocs.Search.Events

Ad alanı, olay bağımsız değişkenleri sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
BaseIndexEventArgs Olay bağımsız değişkenlerinin temel sınıfını temsil eder.
EventHub Abone olmak için indeks olayları sağlar.
FileIndexingEventArgs Bir belge indeksleme başlangıcı olayı için bağımsız değişkenleri temsil eder.
ImagePreparingEventArgs Start. hazırlayan bir görüntü olayı için bağımsız değişkenleri temsil eder.
IndexErrorEventArgs Meydana gelen dizin hatası olayı için bağımsız değişkenleri temsil eder.
OperationFinishedEventArgs İndeksleme işleminin bittiği olay için bağımsız değişkenleri temsil eder.
OperationProgressEventArgs İndeksleme işlemi ilerlemesinin güncellenmesi olayı için bağımsız değişkenleri temsil eder.
PasswordRequiredEventArgs Parolayla korunan belge indekslenirken meydana gelen olay için bağımsız değişkenleri temsil eder.
SearchPhaseEventArgs Olayları değiştiren arama aşaması için bağımsız değişkenleri temsil eder.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
OperationType Bir dizin işlem türünü temsil eder.
SearchPhase Arama aşamalarını temsil eder.