Warning

ILogger.Warning method

Γράφει μήνυμα καταγραφής προειδοποίησης. Τα μηνύματα καταγραφής προειδοποίησης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με μη αναμενόμενο και ανακτήσιμο συμβάν στη ροή της εφαρμογής.

public void Warning(string message)
Παράμετρος Τύπος Περιγραφή
message String Το προειδοποιητικό μήνυμα.

Δείτε επίσης