Error

ILogger.Error method

Γράφει μήνυμα αρχείου καταγραφής σφαλμάτων. Τα μηνύματα καταγραφής σφαλμάτων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με μη ανακτήσιμα συμβάντα στη ροή της εφαρμογής.

public void Error(string message, Exception ex)
Παράμετρος Τύπος Περιγραφή
message String Το μήνυμα σφάλματος.
ex Exception Η εξαίρεση.

Δείτε επίσης