Warning

ILogger.Warning method

Schrijft een waarschuwingslogbericht; Waarschuwingslogboekberichten bieden informatie over onverwachte en herstelbare gebeurtenissen in de toepassingsstroom.

public void Warning(string message)
Parameter Type Beschrijving
message String Het waarschuwingsbericht.

Zie ook