Warning

ILogger.Warning method

Uyarı günlüğü mesajı yazar; Uyarı günlüğü mesajları, uygulama akışındaki beklenmeyen ve kurtarılabilir olay hakkında bilgi sağlar.

public void Warning(string message)
Parametre Tip Tanım
message String Uyarı mesajı.

Ayrıca bakınız