FileLogger

FileLogger class

Schrijft logberichten naar het bestand.

public class FileLogger : ILogger

Constructeurs

Naam Beschrijving
FileLogger(string) Logboek naar bestand maken.

methoden

Naam Beschrijving
Error(string, Exception) Schrijft een foutbericht naar de console. Foutlogboekberichten geven informatie over onherstelbare gebeurtenissen in de applicatiestroom.
Trace(string) Schrijft traceerbericht naar de console. Traceerlogboekberichten bieden over het algemeen nuttige informatie over de toepassingsstroom.
Warning(string) Schrijft waarschuwingsbericht naar de console; Waarschuwingslogboekberichten geven informatie over de onverwachte en herstelbare gebeurtenis in de toepassingsstroom.

Zie ook