ILogger

ILogger interface

Definieert de methoden die worden gebruikt om logboekregistratie uit te voeren.

public interface ILogger

methoden

Naam Beschrijving
Error(string, Exception) Schrijft foutlogboekbericht; Foutlogboekberichten bieden informatie over onherstelbare gebeurtenissen in de toepassingsstroom.
Trace(string) Schrijft een traceerbericht. Traceerlogboekberichten bieden over het algemeen nuttige informatie over de toepassingsstroom.
Warning(string) Schrijft een waarschuwingslogbericht; Waarschuwingslogboekberichten bieden informatie over onverwachte en herstelbare gebeurtenissen in de toepassingsstroom.

Zie ook