LogLevel

LogLevel enumeration

Geeft de beschikbare logniveautypen aan. Deze opsomming kan worden gebruikt als vlaggen om verschillende mogelijke waarden in te stellen als ingeschakelde bits Voorbeeld: LogLevel.Error | LogLevel.Warning of LogLevel.Error | LogLevel.Trace

[Flags]
public enum LogLevel

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
None 0 Geen logboekbeperking alle informatie wordt gelogd van tracering, waarschuwing tot fouten
Error 1 Geen logboekbeperking alle informatie wordt gelogd van tracering, waarschuwing tot fouten
Warning 2 Hetzelfde als alle niveaus, alle berichten inclusief het traceerniveau worden gelogd
Trace 4 Het logboekniveau voor het opnemen van berichten van het niveau Waarschuwing tot Fout
All 7 Alle gebeurtenissen op logniveau (fout, waarschuwing, tracering) worden opgenomen in de logging

Zie ook