ProcessProgressEventArgs

ProcessProgressEventArgs class

Biedt gegevens voor OnProgress-gebeurtenis van ondertekenings-, verificatie- en zoekprocessen.

public class ProcessProgressEventArgs : ProcessEventArgs

Constructeurs

Naam Beschrijving
ProcessProgressEventArgs() De standaard constructeur.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Cancel { get; set; } Geeft aan of het proces moet worden geannuleerd.
ProcessedSignatures { get; set; } Vertegenwoordigt het aantal verwerkte handtekeningen.
Progress { get; set; } Vertegenwoordigt de voortgang in procenten. Waardebereik is van 0 tot 100.
Status { get; set; } Geeft de huidige processtatus aan.
Ticks { get; set; } Vertegenwoordigt de tijd die is besteed in milliseconden sinds de startgebeurtenis van het proces.

Zie ook