ProcessCompleteEventArgs

ProcessCompleteEventArgs class

Levert gegevens over de volledige ondertekenings-, verificatie- en zoekprocessen.

public class ProcessCompleteEventArgs : ProcessEventArgs

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Canceled { get; } Geeft aan of het proces is geannuleerd.
Completed { get; set; } Vertegenwoordigt de tijdsmarkering van procesvoltooiing.
Status { get; set; } Geeft de huidige processtatus aan.
Ticks { get; set; } Vertegenwoordigt de tijd in milliseconden die is besteed sinds de startgebeurtenis van het proces.
TotalSignatures { get; set; } Vertegenwoordigt het totale aantal verwerkte handtekeningen.

Zie ook