ProcessStartEventArgs

ProcessStartEventArgs class

Biedt gegevens voor startgebeurtenis van ondertekening, verificatie en zoekproces

public class ProcessStartEventArgs : ProcessEventArgs

Constructeurs

Naam Beschrijving
ProcessStartEventArgs() De standaard constructeur.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Started { get; set; } Vertegenwoordigt de tijdmarkering van processtart.
Status { get; set; } Geeft de huidige processtatus aan.
TotalSignatures { get; set; } Vertegenwoordigt het totale aantal handtekeningen dat moet worden verwerkt.

Zie ook