License

License class

Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten. Läs mer om licensieringhär .

public sealed class License

Konstruktörer

namn Beskrivning
License() Instantiera licensen

Metoder

namn Beskrivning
SetLicense(Stream) Licensierar komponenten.
SetLicense(string) Licensierar komponenten.

Anmärkningar

Läs mer

Se även